Apartment for rent in Ho Chi Minh City
Apartment for rent in Ho Chi Minh City
Apartment for rent in Ho Chi Minh City
Apartment for rent in Ho Chi Minh City
Apartment for rent in City Garden
Apartment for rent in City Garden
Apartment for rent in City Garden
Apartment for rent in Ho Chi Minh City
Apartment for rent in Ho Chi Minh City
Apartment for rent in Ho Chi Minh City
Apartment for rent in Ho Chi Minh City
Apartment for rent in Ho Chi Minh City
Apartment for rent in Ho Chi Minh City
Apartment for rent in Ho Chi Minh City
Apartment for rent in Ho Chi Minh City
Apartment for rent in Ho Chi Minh City
Apartment for rent in Ho Chi Minh City
Apartment for rent in Ho Chi Minh City

Search Property

Riêng khách hàng ngoại thành chúng tôi có chính sạch vận chuyển hàng riêng

Apartment Looks Real

Welcome customers to view real apartment

Giá cạnh tranh

Competitive price

Rents are always competing wit each specific product.

Giá cạnh tranh

24/7 Support

Receiving and supproting product infomation.

Giá cạnh tranh

Support legal aspects

Legitimate legal support to clients

Detail property: Orchard Garden 2-bed apartment for rent by Thaodienreal.com

Price: 900 USD/Month

Status: Available

Code: UKN-08101

Floors: high floor

Area: 70 m2

Bedroom: 2

Bathroom: 2

Interior: Fully Furnished

Time to CBD: 15

Building: Apartment in Phu Nhuan district

Location: Apartment for rent in Phu Nhuan district

Orchard Garden 2-bed apartment for rent by Thaodienreal.com

2 bedroom, 70sqm, fully furnished, nice apartment Address: 128 Hong Ha, Phu Nhuan district Price: 900usd/month included management fee. Code: UKN-08101 Call Thaodienreal.com 0917934218 Support@thaodienreal.com viewing anytime you have. We commit the best price, nice services, take care whole the lease time

Tags: Apartment for rent in Phu Nhuan district, Apartment in Phu Nhuan district, Apartment for rent in Phu Nhuan district 2 bedroom, Apartment in Phu Nhuan district 2 bedroom, Orchard Garden 2-bed apartment for rent by Thaodienreal.com , Apartment for rent 2 bedroom in Saigon.

Nguồn nội sản phẩm cho thuê của ThaoDienReal.com rất phong phú. Vậy nên quý khách muốn tham khảo thêm thông tin khác ngoài nội dung Orchard Garden 2-bed apartment for rent by Thaodienreal.com mà bạn đang xem, bạn có thể tham khảo thêm các nội dung khác tại danh mục City Garden apartment for rent của ThaoDienReal.com. Hiện tại cũng đang có khá nhiều người tìm kiếm thông tin liên quan danh mục sản phẩm City Garden for sale của ThaoDienReal.com. Còn bạn thì sao ?

Mặt khác quý khách hàng có thể tham khảo thêm các nhiều sản phẩm khác mà ThaoDienReal.com đang có trên website. Xu hướng người dùng khác như các bạn cũng đang tham khảo thêm cụm từ khóa Căn hộ City Garden Bình Thạnh. Bạn cũng vậy! Bạn thử tham khảo xem những nội dung như vậy của chúng tôi.

Thank You!


Our Partners

Contact now

  • - 0917658008 - 094.689.5301

    Chat Skype